Brussels Airlines kondigt aanzienlijke verbetering financiële resultaten aan

Brussels Airlines kondigt aanzienlijke verbetering financiële resultaten aan

Donderdag 13 maart 2014 — Brussels Airlines realiseert in 2013 een duidelijke verbetering van haar financiële resultaten, dankzij inspanningen in het kader van haar plan "Beyond 2012-2013". Ondanks de moeilijke economische marktomstandigheden kon de maatschappij ook positieve commerciële resultaten optekenen. De verbeterde kostenpositie en geplande investeringen in product en diensten moeten de basis leggen voor een verdere verbetering van het resultaat in 2014.

2013 is, zoals werd voorspeld door het management, een sleuteljaar geworden in de geschiedenis van Brussels Airlines. Het plan Beyond 2012-2013, waarvoor de aanzet werd gegeven in 2012, leidde vorig jaar tot een daling van de algemene kostenstructuur met 10 procent en een significante verbetering van de productiviteit. Daarnaast werd verder geïnvesteerd in de harmonisatie van de vloot en een kwaliteitsupgrade van het luchthaven & in-flight service. Met de ingebruikname van een bijkomend lange afstandsvliegtuig en de lancering van verschillende nieuwe productformules en partnerships werd bovendien ook de commerciële strategie verstevigd. De economische marktomstandigheden waren omwille van de zwakke economische groei, de dure vliegtuigbrandstof en de toegenomen concurrentie in Europa en Afrika desalniettemin zeer uitdagend.

Brussels Airlines sluit 2013 af met een passagiersgroei van twee procent, een verbetering van de bezettingsgraad met 2,6% % punten  en een groei van het cargovolume met 4.000 ton. Dit leidde tot een record omzet van 1,138 miljard euro (+2,2%). Het operationeel resultaat verbeterde zo met 63,4 miljoen euro ten opzichte van het jaar voordien. Ook het nettoresultaat verbeterde gevoelig: terwijl het nettoverlies in 2012 nog 60,7 miljoen euro bedroeg, werd het vorig jaar teruggedrongen tot – 21,95 miljoen euro. 

 

“We hebben dankzij onze grote inspanningen, waarvoor we al onze werknemers en partners zeer erkentelijk zijn, duidelijk de fundamenten gelegd voor een performanter, flexibeler en competitievere luchtvaartmaatschappij. Onze kostenstructuur ligt gevoelig lager en ons productaanbod is beter afgestemd op de marktvraag. We hebben nu de voedingsbodem gecreëerd voor de verdere groei van Brussels Airlines. De eerste resultaten van 2014, waarbij we zowel in januari als februari het aantal passagiers met meer dan 11 procent zagen toenemen, zijn een duidelijke indicatie van het performantere Brussels Airlines dat we dankzij een ambitieus investeringsprogramma volop aan het ontwikkelen zijn.”

-- Bernard Gustin, CEO Brussels Airlines

Het investeringsprogramma dat momenteel wordt geïmplementeerd bestaat onder meer uit een groei en verdere harmonisatie van de vloot, de opening van 11 nieuwe Europese bestemmingen, de lancering van een nieuwe website, de introductie van nieuwe productformules en de opening van nieuwe luchthavenlounges. Samen met de inspanningen van het plan Beyond 2012-2013 moet dit leiden tot een verdere verbetering van de bedrijfsresultaten in 2014.