Brussels Airlines legt nieuw aanbod voor aan pilotencommunity met focus op work life balance en verloningspakket

Brussels Airlines legt nieuw aanbod voor aan pilotencommunity met focus op work life balance en verloningspakket

De directie van Brussels Airlines en de vakbondsafgevaardigden hebben de voorbije weken intensief samengewerkt om de werkomstandigheden van de pilotengemeenschap van de luchtvaartmaatschappij verder te verbeteren. Vandaag hebben de luchtvaartmaatschappij en haar sociale partners het voorstel besproken dat de komende dagen aan de piloten van Brussels Airlines zal worden voorgelegd voor een referendum.

Het huidige voorstel is het resultaat van een gezamenlijke werkgroep die zich voornamelijk heeft beziggehouden met de verbetering van de huidige regels omtrent dienst- en rusttijden en andere maatregelen om de balans tussen werk- en privéleven van de piloten verder te verbeteren, alsook een compensatieregeling.

Het nieuwe voorstel betekent voor de maatschappij een belangrijke investering, zowel financieel als qua werkkracht, en beantwoordt aan de meerderheid van de bekommernissen van de cockpitgemeenschap van Brussels Airlines.

Brussels Airlines hoopt op basis van het ingediende voorstel tot een akkoord te komen.