Brussels Airlines neemt substantiële en noodzakelijke maatregelen om haar voortbestaan te verzekeren en een duurzame toekomst voor het bedrijf te creëren.

Brussels Airlines neemt substantiële en noodzakelijke maatregelen om haar voortbestaan te verzekeren en een duurzame toekomst voor het bedrijf te creëren.

De extreem negatieve impact van de coronavirus-crisis op de financiën van het bedrijf en de aanhoudend lage vraag naar vliegreizen dwingen Brussels Airlines om substantiële en noodzakelijke maatregelen te nemen om het voortbestaan van de maatschappij te garanderen. Om Brussels Airlines een toekomst te geven, moet de maatschappij haar kosten structureel verlagen om competitief te kunnen zijn. Om de huidige ongeziene crisis te doorstaan vraagt de maatschappij bovendien de steun van zowel haar aandeelhouder Lufthansa als van de Belgische overheid.  In het kader van haar transformatieplan pakt Brussels Airlines daarom haar kostenstructuur structureel aan en optimaliseert de maatschappij haar netwerk door niet of nauwelijks winstgevende routes te schrappen. In lijn met die netwerkreducering, zal Brussels Airlines ook haar vloot reduceren met 30%. De totale omvang van het bedrijf, en als gevolg ook haar personeelsbestand, zal 25% kleiner worden. Als verantwoordelijke werkgever zal Brussels Airlines samenwerken met haar sociale partners om het aantal gedwongen ontslagen tot een absoluut minimum te beperken. De onderneming heeft er alle vertrouwen in dat ze met haar transformatieplan 75% van de tewerkstelling zal kunnen veiligstellen en opnieuw op een rendabele manier zal kunnen groeien zodra de vraag naar vliegreizen zich heeft hersteld tot een niveau van “het nieuwe normaal”, naar verwachting vanaf 2023. Structureel winstgevend worden is een essentiële voorwaarde om de toekomst van het bedrijf en van nieuwe investeringen veilig te stellen, alsook om zich te beschermen tegen mogelijke toekomstige tegenslagen.

Wereldwijd zet de coronavirus crisis luchtvaartmaatschappijen onder ongekende druk. De totale impact op de inkomsten in de luchtvaart zal naar verwachting meer dan 240 miljard euro bedragen. Boekingen zijn met meer dan 60% gedaald en annuleringen hebben een recordhoogte bereikt. Als gevolg zijn veel luchtvaartmaatschappijen in Europa en daarbuiten verplicht om massaal banen te schrappen. Brussels Airlines wordt helaas ook niet door de crisis gespaard. Sinds de tijdelijke stopzetting van al haar vluchten (sinds 21 maart) verliest de maatschappij een miljoen euro per dag door inkomstenverlies en door onvermijdelijke doorlopende kosten zoals de huur- en onderhoudskosten van vliegtuigen.

Op 28 februari kondigde Brussels Airlines voor het eerst een impact op de vraag naar tickets aan. De situatie verslechterde week na week, met dagen waarop het aantal annuleringen het aantal boekingen oversteeg. Ook nu nog is de vraag erg laag en volgens analisten en deskundigen zal de vraag naar vliegreizen in 2021 naar verwachting 25% lager liggen dan voor de crisis en kan de sector pas op zijn vroegst in 2023 rekenen op een vraag die weer op het niveau van 2019 ligt.

"We zijn het jaar 2020 begonnen met positieve resultaten op het vlak van aantal passagiers en inkomsten. Deze zomer hadden we een sterk vakantieaanbod gepland omdat we een deel van het verloren aanbod van het failliete Thomas Cook Belgium konden compenseren. Maar de coronaviruspandemie treft Brussels Airlines bijzonder hard. We hadden geen andere keuze dan onze vluchten tijdelijk op te schorten vanaf 21 maart en technische werkloosheid in te voeren voor het hele bedrijf. Deze ongeziene crisis heeft onze financiële situatie verslechterd, waardoor we genoodzaakt zijn om substantiële en essentiële maatregelen te nemen. De herstructurering is dringend nodig om de huidige crisis te overleven en in de toekomst structureel winstgevend te worden".

- Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines

 

Een transformatieplan dat gericht is op het voortbestaan van het bedrijf en op het creëren van een basis voor structurele winstgevendheid

De directie van Brussels Airlines stelt vandaag haar toekomstplan voor aan de sociale partners. Met dat plan wil de Belgische luchtvaartmaatschappij de huidige crisis, die de financiën van Brussels Airlines zwaar heeft getroffen, doorstaan. Tegelijkertijd richt de maatschappij zich op structurele winstgevendheid om een solide groei mogelijk te maken. De maatschappij moet daarom haar kosten verlagen en de efficiëntie en productiviteit verhogen.

Een voldoende hoge EBIT-marge zal de luchtvaartmaatschappij toelaten haar toekomst veilig te stellen, te investeren in haar vloot en de hub op Brussels Airport verder te ontwikkelen. Bovendien zal de maatschappij een sleutelrol blijven spelen voor de Belgische economie en een belangrijke luchtvaartmaatschappij binnen de Lufthansa Groep blijven.

De belangrijkste maatregelen van het transformatieplan zijn:

  • De herziening van het netwerk door zich te richten op de marktbehoeften en door de rentabiliteit van de routes te optimaliseren.
  • De aanpassing van de vloot aan de optimalisatie van het netwerk: van 54 naar 38 vliegtuigen (-30%).
  • De verlaging van personeelskosten door een vermindering van het aantal jobs met 25%.
  • Samen met de sociale partners zal het aantal gedwongen ontslagen tot een minimum worden herleid.
  • De verlaging van de algemene kosten en de operationele kosten en de verhoging van de operationele efficiëntie, onder meer door een verbetering van de productiviteit en een verdere standaardisering van de vloot.
  • De vereenvoudiging van de beloningsstructuur van de werknemers, met als doel een aantrekkelijke werkgever te blijven en tegelijkertijd de toekomstige kostenevolutie onder controle te houden.

Brussels Airlines wil zoveel mogelijk oplossingen onderzoeken om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. De maatschappij nodigt haar sociale partners dan ook uit om samen alle alternatieve maatregelen te evalueren die het mogelijk maken om de sociale impact maximaal te beperken; maatregelen zoals seizoenscontracten, pensioenen, deeltijds werk, onbetaald verlof, vrijwilligers die hun toekomst elders willen zoeken - om maar een paar opties te noemen. 

 

"De kracht van ons bedrijf zijn onze medewerkers en we doen er alles aan om hen zo goed mogelijk te beschermen. De manier waarop we omgaan met de sociale impact is voor ons net zo belangrijk als het einddoel zelf. Het is de verantwoordelijkheid van het management om ervoor te zorgen dat ons bedrijf de crisis kan overleven. Maar laten we duidelijk zijn, het is niet alleen de bedoeling om te overleven, maar ook om een gezond bedrijf op te bouwen met een structurele winstgevendheid en groeiperspectief op lange termijn. We geloven sterk in het plan en in de toekomst van Brussels Airlines.”

- Dieter Vranckx, CEO van Brussels Airlines -

Hoewel het transformatieplan noodzakelijk is om de crisis te boven te komen, blijven de lopende besprekingen met zowel de Belgische regering als met Lufthansa essentieel. De Belgische luchtvaartmaatschappij hoopt op een positief resultaat van de besprekingen met de Belgische overheid over de financiële steun die nodig is om de gevolgen van deze ongekende crisis te boven te komen, terwijl ze voor de herstructureringskosten de hulp van Lufthansa inroept. 

Over Brussels Airlines

Brussels Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van België en verbindt de Europese hoofdstad met meer dan 70 bestemmingen, waarvan 15 in Afrika, het continent dat Brussels Airlines nauw aan het hart ligt. Bovendien vliegt de maatschappij naar 60 bestemmingen in Europa, 2 in Noord-Amerika en Tel Aviv. Het bedrijf stelt 3.100 werknemers te werk en exploiteert 38 vliegtuigen.

Omwille van de wereldwijde coronaviruspandemie heeft Brussels Airlines zich geëngageerd tot de strengste gezondheidsmaatregelen in de luchtvaart wereldwijd, volgens van het EASA (Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart). Sinds de uitbraak van het coronavirus hanteert de Belgische luchtvaartmaatschappij een aangepast vluchtschema dat gebaseerd is op de marktvraag en dat rekening houdt met de reisbeperkingen van de verschillende overheden.

Dankzij haar “no compromise” positionering combineert Brussels Airlines competitieve ticketprijzen met volledige flexibiliteit en de hoogste servicekwaliteit. Met jaarlijks wisselende Belgische sterrenchefs, haar groot aanbod aan Belgisch eten en drinken en de vijf Belgian Icons, is Brussels Airlines een ambassadeur voor haar land en brengt het de wereld naar België en het beste van België naar de wereld.

Met meer dan 40.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen speelt Brussels Airlines een belangrijke rol in de Belgische economie en maakt het bedrijf deel uit van de tweede grootste economische motor van België: de hub Brussels Airport. In 2019 vervoerde de luchtvaartmaatschappij meer dan 10 miljoen passagiers van, naar en via Brussels Airport.

Brussels Airlines biedt cargo capaciteit aan op al haar vluchten, gecommercialiseerd door Lufthansa Cargo. De maatschappij verzorgt zelf het dagelijkse onderhoud van haar vliegtuigvloot.

Brussels Airlines is één van de vier netwerkmaatschappijen van de Lufthansa Groep (Austrian, Brussels Airlines, Lufthansa en Swiss) en lid van Star Alliance. Het bedrijf werd opgericht in 2002 en is voor 100% eigendom van Deutsche Lufthansa AG. Meer informatie op www.brusselsairlines.com.


Brussels Airlines
b.house
Zone General Aviation - Airport Building 26
1831 Diegem