Brussels Airlines verbetert financiële resultaten aanzienlijk in 2014 en benadert break-even.

Donderdag 12 maart 2015 — Tijdens het afgelopen jaar 2014 verbeterde Brussels Airlines, ondanks de uitdagende marktomstandigheden en toegenomen concurrentie, haar financiële resultaten gevoelig. Dankzij de nieuwe commerciële strategie, die tot een sterke passagiersgroei leidde, en de significante kostenreductie bleef het nettoverlies tot -4,2 miljoen euro beperkt. Brussels Airlines zit daarmee op koers om in 2015 opnieuw zwarte cijfers te schrijven.

Brussels Airlines registreerde in 2014 een passagiersgroei van 12,6 procent (zonder rekening te houden met de charter activiteiten). De vluchten binnen Europa, naar Afrika en de Verenigde Staten trokken 750.000 bijkomende passagiers aan. De bezettingsgraad steeg met 4,5 procent punten en de vrachtactiviteit met bijna 10 procent. Een sterk commercieel resultaat gezien de flink toegenomen concurrentie die ertoe leidde dat concurrerende maatschappijen 1,4 miljoen bijkomende zetels en meer vrachtcapaciteit aanboden van en naar Brussels Airport met een tarievenslag als gevolg. Ook in het licht van de Ebola epidemie en de zwakke economische groei in de Eurozone is de commerciële aantrekkingskracht van Brussels Airlines in 2014 opmerkelijk te noemen. Brussels Airlines was zelfs één van de snelst groeiende luchtvaartmaatschappijen in Europa in 2014. Niet in het minst door de nauwe samenwerkingen binnen de Lufthansa Group en de dochterondernemingen in België.

“Door de Ebola-crisis hebben we een moeilijk jaar achter de rug qua Afrikaanse operaties”, zegt Bernard Gustin, CEO van Brussels Airlines. "We zijn fier dat we onze vluchten naar de door Ebola getroffen landen altijd zijn kunnen blijven uitvoeren. We zijn onze medewerkers aan de frontlinie dan ook oneindig dankbaar voor hun inzet.”

Resultaat in lijn met verwachtingen

2014 is een jaar dat gekenmerkt is geweest door een belangrijke expansie van ons aanbod (485.000 extra stoelen, 12 nieuwe bestemmingen), waarbij belangrijke investeringen zijn gedaan om de dienstverleningen naar onze gasten verder te kunnen verbeteren, en waarbij verdere kostenreducties werden doorgevoerd die hebben toegelaten om nog attractievere prijzen aan de bieden, en uiteindelijk ons bedrijfsresultaat te verbeteren, in lijn met de vooropgestelde doelstellingen.. Het operationeel resultaat dat in 2013 nog -28,2 miljoen euro bedroeg kon worden gereduceerd tot -9 miljoen euro. Het nettoverlies kon worden beperkt tot -4.2 miljoen en kwam dus dichtbij een break-even resultaat. Dit is een verbetering met 17.8 miljoen ten opzichte van 2013.

“We hebben onze competitiviteit verbeterd en ons financieel resultaat toont dat ons nieuwe business model de juiste keuze was, aangezien steeds meer reizigers voor Brussels Airlines kiezen. We hebben nu een stabiele basis gelegd om verder te bouwen aan het nieuwe Brussels Airlines: een dynamische luchtvaartmaatschappij die flexibel inspeelt op de trends en voor alle marktsegmenten een prijscompetitief aanbod heeft. In 2014 daalden de ticketprijzen van Brussels Airlines bijvoorbeeld gemiddeld met 10 procent. Ik ben onze medewerkers dan ook zeer erkentelijk voor hun niet aflatende inzet en hun aanpassingsvermogen om van Brussels Airlines een competitiever bedrijf te maken.”

-- Bernard Gustin, CEO Brussels Airlines

Investeringsjaar

2014 was ook het jaar waarin Brussels Airlines flink investeerde. Voor de korte en middellangeafstandsvluchten werden vier nieuwe reisformules op de markt gebracht (Check&Go, Light&Relax, Flex&Fast, Bizz&Class), ondersteund door een compleet nieuwe marketing look & feel, en deze werden heel goed onthaald op de markt. Twee Airbus A319 toestellen werden aan de vloot toegevoegd en het Europese netwerk groeide met 12 bijkomende bestemmingen. De nieuw gelanceerde brusselsairlines.com website trekt veel meer bezoekers en kopers aan. De state of the art luchthaven lounge ‘THE LOFT’ die in het najaar van 2014 de deuren opende werd in een mum van tijd dé place to be in Brussels Airport voor zakenreizigers en frequent flyers. Deze investeringen in service en kwaliteit werden overigens met meerdere awards beloond.

"Bovenop de investering van 70 miljoen euro die we al deden tussen 2011 en 2013, hebben we in 2014 15 miljoen euro extra geïnvesteerd in de verdere vernieuwing en uitbreiding van onze vloot, het uitrollen van onze nieuwe producten, en het implementeren van efficiëntere tools, dit alles teneinde de dienstverlening naar onze klanten verder te kunnen verbeteren. Deze investeringen gingen steeds gepaard met verdere kostenreducties om onze competitiviteit nog verder te verhogen en zo attractievere tarieven te kunnen aanbieden aan onze klanten.”

-- Jan De Raeymaeker, Chief Finanical Officer

Op weg naar winstgevendheid in 2015

“We zitten, ondanks de toegenomen concurrentie en nog altijd zwakke economische groei, op koers om zoals gepland rendabel te worden in 2015”, zegt CEO Bernard Gustin. “We zetten onze strategie verder zodat we met een nog aantrekkelijker productaanbod op de markt staan. Dat neemt niet weg dat de druk op onze kosten groot blijft en dat we, zonder dat we inboeten op onze hoogstaande service, er alles aan blijven doen om die kosten verder te verlagen zodat we ook in de toekomst competitief blijven in de markt met scherpe prijzen. We verwachten in 2015 meer dan 7 miljoen reizigers te mogen verwelkomen.”

De lagere noteringen van de brandstofprijzen zullen bijdragen tot de verdere resultaatsverbetering maar dit effect mag zeker niet overdreven worden omdat de dollar duurder werd ten opzichte van de euro en omwille van het vooraf inkopen van vliegtuigbrandstof (fuel hedging).

Investeringen 2015

Ook in 2015 breidt de vliegtuigvloot opnieuw uit met twee bijkomende middellange afstandsvliegtuigen. Aan het netwerk worden 9 nieuwe bestemmingen toegevoegd: Billund, Bordeaux, Calvi, Dubrovnik, Ibiza, Lourdes, Olbia, St Petersburg en Zagreb. In samenwerking met verschillende grote reisorganisatoren wordt deze zomer ook een sterk groeiend aantal vakantievluchten verzorgd.

“In 2015 zullen we 30 miljoen euro investeren, onder meer in een nieuw getrouwheidsprogramma dat later dit jaar wordt gelanceerd, evenals de verdere uitbreiding van onze vloot. Dit maakt deel uit van een investeringsprogramma dat gespreid wordt over de volgende drie jaren, goed voor in totaal 70 miljoen euro”, zegt Jan De Raeymaeker. “Net zoals de voorgaande jaren, zal er parallel gewerkt worden aan verdere kostenverlagingen teneinde onze competitiviteit blijvend te garanderen.”

in € 2014 2013 2012 2011
Operationeel resultaat -9.0 mio -28 mio -92 mio -87 mio
Netto Resultaat -4.2 mio -22 mio -61 mio -80 mio