COVID-19 pandemie heeft zware impact op financiële resultaten Brussels Airlines 2020

De luchtvaartmaatschappij sluit 2020 af met een gecorrigeerde EBIT van -293 miljoen euro

  • In lijn met de verwachtingen als gevolg van de Covid-19-crisis heeft Brussels Airlines in het boekjaar 2020 een verlies geboekt van 293 miljoen euro.
  • Verliezen en cash-outs beperkt door strenge kostenbesparings- en cashmanagementmaatregelen.
  • De inkomsten daalden met 72% tot 414 miljoen euro en de bedrijfskosten daalden met 53%, voornamelijk als gevolg van een lagere productie.
  • Het aantal passagiers daalde met 77% tot 2,4 miljoen.
  • Transformatieplan Reboot werd geïntensiveerd en versneld om de gevolgen van de crisis tegen te gaan en de basis te leggen voor winstgevendheid tegen 2023.
  • 2021 voorziet in een geleidelijke capaciteitsopbouw, maar zal een moeilijk jaar blijven. Het zomerseizoen is belangrijk.

 

2020 was een ongezien jaar voor de luchtvaartsector, ook voor Brussels Airlines. Met een herstructureringsplan dat begin 2020 al aan de gang was, kende Brussels Airlines een goede start in januari en februari, toen plots de vraag snel begon af te brokkelen wanneer het Coronavirus zijn weg naar Europa vond. Het tweede kwartaal werd gekenmerkt door een wereldwijde lockdown, toen Brussels Airlines eind maart besloot haar vloot gedurende 12 weken aan de grond te houden, waarbij alleen nog repatriërings- en vrachtvluchten werden uitgevoerd. Op 15 juni hervatte de maatschappij een beperkt vluchtschema met heel strak capaciteitsbeheer om cashpositieve operaties te garanderen en haar cashpositie tegen verdere verslechtering te beschermen. Tot dusver is Brussels Airlines er sinds de heropstart in juni in geslaagd om elke week cash-positief te opereren, d.w.z. alle vluchtgerelateerde cash-outs te dekken met de respectieve inkomsten. Vaste kosten zoals vliegtuigleningen, personeelskosten, huur enz. blijven echter nog steeds bestaan en worden niet gedekt door het huidige lage vliegniveau.

De zomer van 2020 vertoonde een veelbelovende hervatting van het vliegverkeer, met een sterke vraag op zowel het Europese vakantienetwerk als op het Afrikaanse netwerk. ​ Een tweede golf van Covid-19 heeft de vraag na de zomer echter weer afgeremd. Als gevolg van de reisrestricties wereldwijd en om de cash-positieve vliegdoelstelling te halen, daalde de capaciteit verder in oktober en november en bereikte een niveau van -78% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Omdat de vraag in het Afrikaanse segment veel stabieler bleef dan op de Europese sector, verlegde de luchtvaartmaatschappij haar focus voor het winterseizoen naar haar Afrikaanse portfolio, in combinatie met haar Europese feedervluchten. Rond de eindejaarsvakantie werd opnieuw een piek in de vraag opgetekend op het Europese vakantiesegment en op het Afrikaanse netwerk. De volledige jaarcapaciteit werd zwaar getroffen door de crisis, met 74% minder vluchten in vergelijking met het jaar voordien.

De inkomsten van Brussels Airlines daalden met 72% tot 414 miljoen EUR (vorig jaar: 1.473 miljoen EUR) ten gevolge van de Coronaviruscrisis. De bedrijfsopbrengsten lagen 71% onder het niveau van het voorgaande jaar en bedroegen 456 miljoen euro (vorig jaar: 1.555 miljoen euro).

De bedrijfskosten daalden met 53% tot EUR 749 miljoen (vorig jaar: EUR 1.582 miljoen), voornamelijk als gevolg van lagere volumes. Met name de uitgaven voor brandstof en lasten waren respectievelijk 74% en 68% lager dan in het voorgaande jaar. Dit compenseert ruimschoots het effect van de boeking van voorzieningen en reeds gemaakte kosten voor herstructureringsmaatregelen ter waarde van EUR 47 miljoen.

De aangepaste EBIT van Brussels Airlines daalde in het boekjaar 2020 tot -293 miljoen euro (vorig jaar: -27 miljoen euro – IFRS norm). De Aangepaste EBIT-marge daalde met 69,0 procentpunten tot -70,8% (vorig jaar: -1,8%). De EBIT daalde tot EUR -332 miljoen (vorig jaar: EUR -32 miljoen). Het verschil ten opzichte van de Aangepaste EBIT is voornamelijk toe te schrijven aan de bijzondere waardeverminderingen op de gebruiksrechten van de vliegtuigen van EUR 33 miljoen.

Met 2,4 miljoen passagiers vervoerde Brussels Airlines in het financieel jaar 77% minder passagiers dan in het voorgaande jaar (vorig jaar: 10,3 miljoen). De capaciteit moest met 71% worden verminderd en de omzet daalde met 75%. De bezettingsgraad lag met 68,3% 13,2 procentpunt lager dan het jaar voordien (81,5%). Het gemiddelde rendement steeg met 1,0% na correctie voor wisselkoerseffecten. De verkeersopbrengsten vielen

 

Nieuwe CEO

Sinds 1 maart is Peter Gerber de nieuwe CEO van Brussels Airlines. Naast zijn rol als CEO en CCO van Brussels Airlines, treedt Peter Gerber ook op als Chief Representative for European Affairs voor de Lufthansa Group. Zijn focus zal liggen op het waarborgen van de continuïteit bij de luchtvaartmaatschappij, het verder implementeren van het Reboot Plus plan om een rendabele toekomst voor het bedrijf te creëren en de luchtvaartmaatschappij op een duurzame manier door de crisis te loodsen.

"2020 confronteerde Brussels Airlines en de hele luchtvaartindustrie met de grootste crisis uit haar geschiedenis. Ik wil alle betrokkenen bedanken voor hun steun in deze moeilijke periode: medewerkers, partners en onze klanten. Snel veranderende reisbeperkingen en hygiënemaatregelen samen met een nooit geziene daling van de vraag en de productie vormden grote uitdagingen voor iedereen bij Brussels Airlines. Sinds het begin van de crisis hebben onze medewerkers een ongelooflijke veerkracht aan de dag gelegd, zelfs tijdens de grootschalige tijdelijke werkloosheid die vandaag nog steeds in het bedrijf van toepassing is. Ik ben van plan de gepassioneerde spirit bij Brussels Airlines aan te blijven wenden om het bedrijf winstgevend te maken."
Peter Gerber,
CEO Brussels Airlines

 

Reboot Plus legt de basis voor een rendabele toekomst

Om een antwoord te bieden op de crisis en de verwachting van een traag herstel van de marktvraag, alsook om de basis te leggen voor een veerkrachtig en duurzaam bedrijf na de crisis, heeft Brussels Airlines haar Reboot transformatieplan geïntensifieerd en versneld, door haar vloot met 25% in te krimpen en haar personeelsbestand met 20%, dankzij de financiële steun van Lufthansa (170 miljoen EUR cash injectie, waarvan 70 miljoen voor de herstructurering). In het kader van de aanpassing van de vloot werden de gebruiksrechten van twee Airbus A330-200's en acht Airbus A319's afgeschreven. Dankzij een akkoord met de sociale partners kon de luchtvaartmaatschappij 80% van haar personeel aan boord houden. Dankzij alternatieve maatregelen om het bedrijf vrijwillig te verlaten, werden gedwongen ontslagen tot een minimum beperkt. 18% van de 20% personeelsinkrimping is vandaag gerealiseerd en alle afspraken om de vloot in te krimpen zijn gemaakt. Bovendien werd met alle werknemersgroepen onderhandeld over nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. Bovendien werd door de Belgische regering een staatslening van 290 miljoen euro toegekend om de crisis te doorstaan, waarvan Brussels Airlines in december een eerste schijf en in februari een tweede schijf heeft opgenomen.

"In 2020 lag de focus van Reboot Plus op de herstructurering. In 2021 start het tweede deel van Reboot Plus, namelijk de verbetering. Het transformatieplan focust immers niet alleen op kostenbesparingen, maar ook op het veranderen van onze manier van werken en op strategische investeringen, zoals digitaliseringsprojecten - bv. nieuw boekingsplatform, digitalisering bij grondoperaties,... Binnen onze transformatie naar een winstgevende toekomst willen we ook meer dan ooit onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid voortzetten, zoals vlootverjonging, CO2-reductie en afvalvermindering."
Peter Gerber
, CEO Brussels Airlines

 

Vooruitzichten 2021

Brussels Airlines plant momenteel een geleidelijke capaciteitsverhoging naar de zomer toe om haar positie als home carrier van België te versterken met een sterke focus op leisure en haar Afrika-netwerk. Flexibiliteit blijft echter essentieel aangezien de crisis zeer onvoorspelbaar blijft en de reisbeperkingen het boekingspatroon van klanten grondig hebben gewijzigd, met een verschuiving naar zeer last minute boekingen. Voor het hele jaar plant de luchtvaartmaatschappij om het dubbel van de capaciteit van 2020 te vliegen.

 

"Hoewel we een beperkte kijk hebben op het herstel van de marktvraag door het zeer last minute boekingsgedrag van de markt tijdens de crisis, hebben we goede hoop dat 2021 een geleidelijke positieve trend in de vraag zal zien zodra het vaccinatieprogramma op grotere schaal vordert en de reisbeperkingen geleidelijk worden opgeheven. Een betrouwbare test- en vaccinatiestrategie blijft van essentieel belang voor een herstel van de hele luchtvaart- en toerismesector. Het is dan ook van het grootste belang dat de Belgische regering in haar economisch herstelplan rekening houdt met de luchtvaartsector. Het is voor ons belangrijk om onze werknemers perspectief te bieden. Het zomerseizoen zal belangrijk zijn en we blijven voorzichtig, want dit jaar zal moeilijk blijven. We zullen ons blijven concentreren op ons zeer strikte cash- en kostenbeheer, met inbegrip van cash-positief vliegen, tijdelijke werkloosheid en zeer beperkte cash-outs, alsook op de uitvoering van ons Reboot Plus-plan om ons businessplan te halen en een winstgevende toekomst te creëren."
Nina Öwerdieck
, Chief Financial Officer Brussels Airlines

Maaike Andries

For media requests only

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Brussels Airlines

Brussels Airlines is de nationale luchtvaartmaatschappij van België en één van de vier netwerkmaatschappijen van de Lufthansa Group. Ze verbindt de Europese hoofdstad vanuit Brussels Airport met meer dan 85 bestemmingen, waarvan 17 in Sub Sahara Afrika. Het bedrijf stelt meer dan 3.300 werknemers te werk en exploiteert 43 vliegtuigen.

Brussels Airlines wil tegen 2030 50% minder CO2 uitstoten vergeleken met 2019 en plant om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. De luchtvaartmaatschappij neemt deel aan het Stargate Project dat door Brussels Airport wordt geleid en maakt daardoor deel uit van de proeftuin voor duurzame luchtvaart op haar thuisbasis. Daarnaast ondertekende de maatschappij in 2021 de Circular Economy overeenkomst van de Antwerp Management School. Begin 2023, was de luchtvaartmaatschappij ook de eerste om duurzame brandstof (SAF = Sustainable Aviation Fuel) te transporteren doorheen de CEPS-pijplijn die Brussels Airport verbindt. Eind 2024, zal Brussels Airlines vijf splinternieuwe Airbus A320neo vliegtuigen verwelkomd hebben, waardoor de luchtvaartmaatschappij haar CO2- en geluidsuitstoot op haar middellange afstandsnetwerk significant kan verlagen.

Als ambassadeur van haar land brengt Brussels Airlines de wereld naar België en het beste van België naar de wereld, onder meer via samenwerkingen met Belgische sterrenchefs, Belgische culinaire producten en de Belgian Icons, speciaal beschilderde vliegtuigen die een Belgische iconisch persoon, team of evenement huldigen om de Belgische cultuur wereldwijd te promoten.

Meer informatie op brusselsairlines.com


Over Star Alliance

Het Star Alliance netwerk werd opgericht in 1997 als de eerste echt wereldwijde luchtvaartalliantie, gebaseerd op een waardepropositie voor de klant met wereldwijd bereik, internationale erkenning en naadloze service. Sinds de oprichting biedt het het grootste en meest uitgebreide netwerk van luchtvaartmaatschappijen, met een focus op het verbeteren van de klantervaring binnen de gehele alliantie.

In totaal biedt het Star Alliance netwerk momenteel meer dan 10.000 dagelijkse vluchten naar bijna 1.200 luchthavens in 184 landen.

Meer informatie op staralliance.com

Neem contact op met

b.house Zone General Aviation - Airport Building 26 1831 Diegem

+32 2 723 89 90

press@brusselsairlines.com

www.brusselsairlines.com